Onderzoek agrarisch ondernemers en erfgoedsubsidieregelingen