Subsidies voor monumenten

Subsidies voor monumenten

Bezit u een rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek pand?

Dan zijn er vaak diverse subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie.

Vroeger was er een overzichtelijke fiscale regeling. Deze is vervangen door subsidieregelingen. Hatzo Producties zoekt uit welke regelingen voor uw monument en situatie het aantrekkelijkst zijn. Hatzo Producties brengt in kaart welke voorwaarden er gelden, welke documenten nodig zijn, legt contact met de gemeente en subsidieverstrekker, vraagt de benodigde vergunningen aan en dient namens u de aanvraag in.

Het kan gaan om subsidies van het Rijk voor regulier onderhoud, bijvoorbeeld de SIM-subsidieregeling of de Woonhuissubsidieregeling.

Ook de provincie verstrekt soms subsidies voor onderhoud en restauratie van monumenten. De provincie Groningen heeft voor Rijksmonumenten een regeling voor groot onderhoud waaronder restauratie: de GRRG-subsidieregeling. Daarnaast is er een regeling voor regulier onderhoud aan Rijksmonumentale woonhuizen: RORG-subsidieregeling. Sinds 2021 is er ook een regeling voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten: SOK-subsidieregeling.

Hatzo Producties zoekt voor u uit of uw pand in aanmerking kan komen voor een van deze regelingen en verzorgt de aanvraag. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voor Rijksmonumenten in de Noordelijke provincies werkt Hatzo Producties regelmatig samen met Sax Architecten: www.saxarchitecten.nl. Sax Architecten stelt de documenten op die voor de subsidieaanvraag nodig zijn: inspectierapport, restauratieplan, onderhoudsplan, tekeningen, begroting, bestek, etc. De kosten voor het maken van deze documenten zijn vaak deels subsidiabel.

Hatzo Producties verzorgt ook de indiening van betalingsverzoeken, voortgangsrapportages, eindrapportages, wijzigingsverzoeken en vaststellingsverzoeken.

Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op.