Over Hatzo

Over Hatzo Producties

Haedewych van Kampen werkte van 2009 tot 2018 als senior onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer. Daar deed zij ervaring op met subsidieregelingen van provincies, Rijk en Europa.

In 2018 richtte zij het bedrijf Hatzo Producties op. Hatzo Producties verzorgt subsidieaanvragen en geeft advies over diverse subsidieregelingen. Ook fondsenwerving voor (erfgoed)projecten, het uitzoeken van actuele regelgeving op diverse terreinen, het aanvragen van vergunningen en het uitvoeren van evaluatieonderzoek op het terrein van erfgoed zijn werkzaamheden die Hatzo Producties verricht.

Voor particulieren en stichtingen verzorgde Hatzo Producties inmiddels al veel subsidieaanvragen op het terrein van o.a. toerisme, plattelandsontwikkeling, duurzame energie, bouwhistorisch onderzoek, restauratie en groot onderhoud van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

Ook voor het schrijven van brieven, verzoeken, rapporten, beleidsplannen, projectplannen etc. kunt u Hatzo Producties inschakelen.

Vanaf 1 mei 2024 is Haedewych van Kampen tevens directeur van het Boerderijenfonds. Het Boerderijenfonds is een initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Dit landelijke fonds heeft als doel: het stimuleren van het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed ter bevordering van een toekomstbestendig platteland. Sinds 2020 geeft het fonds financiële ondersteuning aan projecten waarbij historisch waardevolle boerderijen een nieuwe bestemming krijgen, worden gerestaureerd en verduurzaamd en op die manier bijdragen aan een leefbaar platteland.

De naam ‘Hatzo’ heeft betrekking op de Hatzegopteryx, de grootste vliegende sauriër die ooit gevonden is (in het huidige Roemenië). Hij had een spanwijdte van 15 meter en kon zijn vleugels zó inklappen dat hij erop kon staan en ermee kon lopen. In Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde is een model van deze sauriër te zien.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op.