Lopende projecten


Hatzo Producties werkt momenteel mee aan de volgende projecten:

* Restauratie Erfgoed Landfort in Megchelen

Erfgoed Landfort is een prachtige buitenplaats in de Gelderse Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek, nabij de Duitse grens.

De buitenplaats omvat o.a. een monumentaal huis, grachten, een park ontworpen door Jan David Zocher jr, een Oosterse duiventoren, monumentale bruggen en had in de 18e eeuw een  visvijver met moestuin en fruitmuren.

De stichting Erfgoed Landfort heeft tot doel deze historische buitenplaats voor het nageslacht te behouden, er een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur in te vestigen en bezoekers te laten ervaren wat de waarden van een buitenplaats zijn.

Meer informatie: https://www.erfgoedlandfort.nl/

Klik hier voor een impressie van deze bijzondere buitenplaats:

 

Hatzo Producties verzorgde de aanvraag en het vaststellingsverzoek bij de provincie Gelderland voor subsidie voor onderzoek van Huis en Park ten behoeve van het opstellen van goed onderbouwde restauratieplannen. Daarna heeft Hatzo Producties voor de stichting Erfgoed Landfort bij de provincie Gelderland subsidie aangevraagd voor restauratie van het Huis. Beide regelingen vielen onder het provinciale programma Functioneel gebruik erfgoed.

Samen met dhr. R.W.Chr. Dessing, directeur van de stichting Erfgoed Landfort, heeft Hatzo Producties steun gevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het herstel van de historische moestuin. Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds regio Gelderland is een bijdrage gevraagd voor herstel van het torenuurwerk.

Voor de productie van duurzame energie met zonnepanelen op het dak van het Koetshuis is door Hatzo Producties SDE+ subsidie aangevraagd: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie 

 

* Groot onderhoud Romantische Rijksmonumenten: https://www.romantischerijksmonumenten.nl/

Hatzo Producties assisteerde bij de aanvraag van subsidie voor groot onderhoud van het Rijksmonument Landhuis Hefswal in Uithuizermeeden.

Klik hier voor een impressie van dit Rijksmonument:

* Verder deed Hatzo Producties de aanvraag voor de tweede fase van de restauratie van Rijksmonument de Huningaheerd in Beerta (subsidieregeling GRRG van de provincie Groningen) en voor de toeristische ontwikkeling ervan (Europese subsidie via LEADER). Ook de voortgangsrapportages en wijzigingsverzoeken voor dit project zijn door Hatzo Producties verzorgd.

        

* De Huningaheerd wordt zoveel mogelijk verduurzaamd. Hatzo Producties verzorgde de subsidieaanvragen voor diverse warmtepompen. Het ging daarbij om de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)*

* Voor de plaatsing van zonnepanelen ten behoeve van de energievoorziening van de Huningaheerd heeft Hatzo Producties de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgd.

* Hatzo Producties heeft de voortgangsrapportages en wijzigingsverzoeken verzorgd voor de Europese LEADER-subsidie aan het project 'Uitbreiding en ontwikkeling Dinopark Tenaxx in Wedde'.

* In samenwerking met administratiekantoor Adminiri in Bourtange vroeg Hatzo Producties subsidie aan uit het Europese LEADER-programma voor de restauratie van een collectie miniaturen van karakteristieke bouwwerken uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de realisatie van Miniatuurpark 'Het Grootse Noorden' bij Landgoed Tenaxx in Wedde. Dit project draagt bij aan de LEADER-doelstellingen: 'uitbreiden en verbeteren van de toeristische en agro-toeristische infrastructuur', 'versterking van (de kwaliteit van) het toeristisch-recreatieve aanbod' en 'versterking van de regio met als gevolg een toename van het aantal bezoekers'. Hatzo Producties verzorgde ook de voortgangsrapportages, de eindrapportage en het vaststellingsverzoek.

          

Meer informatie: www.miniatuurparkwedde.nl

Het Miniatuurpark werd op 6 april 2019 geopend door Hans Wiegel. Klik hier voor een impressie:

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in de regio, met name in minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is ervoor gekozen om de economie, leefbaarheid en toerisme te versterken.

* Hatzo Producties verzorgt de managementondersteuning, marketing en communicatie Landgoed Tenaxx in Wedde: https://landgoedtenaxx.nl/